Favorite Hair Products! Month August!

август 30, 2017

Hello, Beautiful!

Maybe I mentioned, and maybe not, but hair products are some of the easiest and most affordable products I tend to experiment with without fear of consequences.This month, for my hair I staked on products with fresh smells that made my everyday life with one more summer idea than it is.I'm talking about one of my favorites, namely ....

Ревю

Любими продукти за коса!Месец Август!

август 30, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Може би съм споменавала,а може би не,но продуктите за коса са едни от най-лесните и достъпни продукти,с които съм склонна да експериментирам,без да ме е страх от последствията.
Този месец за моята коса заложих на продукти със свежи миризми,които направиха ежедневието ми с още една идея по лятно от колкото е.
Говоря за един от моите любимци,а именно....

Favorite book of the week! August!

август 26, 2017

Hello, Beautiful! 

Soon, I have a great apathy. I have no inspiration, and all I want to do is bury my head in the pillow and read for hours.Strange right?
And in the last few days I really do this basically. Every free minute I take the phone and bury myself in my favorite reading app.

Книги

Любима книга на седмицата!Месец Август!

август 25, 2017

Здравейте,Прекрасни!
От скоро ме е налегнала голяма апатия.Нещо нямам вдъхновение и единственото,което ми се иска да правя е да заровя глава във възглавницата и да чета с часове наред.
Странно,нали?
И през последните няколко дни действително правя основно това.Всяка свободна минута вземам телефона и се заравям в моето любимо приложение за четене.

Favorite book of the week! August!

август 18, 2017

Hello, Beautiful!I continue with my favorite book series in which I share someone who has impressed me.A few days ago, I accidentally found a book that was not new, but I liked it a lot, so I decided to try and make a review.

Книги

Любима книга на седмицата!Месец Август!

август 18, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Продължавам с поредицата за любима книга,в която споделям някоя,която ме е впечатлила.
Преди няколко дена съвсем случайно попаднах на книга,която не е нова,но пък ми допадна доста и затова реших да се опитам да и направя ревю.

Как да се отървете от пъпките завинаги и да имате чиста и здрава кожа!

август 15, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Съвсем наскоро попаднах на един по нетипичен продукт,в който се влюбих.
Той е универсален е задължителен за всеки дом.
Ефекта му е мигновен,като това разбира се зависи от типа кожа.

Favorite book of the week!

август 12, 2017

Hello, Beautiful!
 For a long time this project has been rotating in my head and I think now is the perfect time to start it.Every week I will review a book that has attracted my attention and at the end of the month I will write a summary on the topic.

Книги

Любима книга на седмицата!

август 12, 2017

Здравейте,Прекрасни!
От доста време ми се върти този проект в главата и си мисля,че сега е идеалният момент да го стартирам.
Всяка седмица ще правя ревю на книга,която ми е привлякла вниманието,а на края на месеца ще пиша обобщение по темата.

Hot Salad with Spinach!

август 10, 2017

Hello, Beautiful! 
 One of my weaknesses when it comes to cooking and cooking are salads.I love preparing and experimenting with them.Today I decided to share with you an interesting and useful salad that can successfully diversify your menu.

The Truth About Apple Pectin. Does Weight Loss Help?

август 09, 2017

Hello, Beautiful!
 Perhaps I have mentioned that lately I have caught up with a weight loss obsession and I read a lot in this direction.It has become something like a fixed idea, which is good because I remain motivated and do not deviate from the purpose I have set myself.

The Perfect Hair Mask in the Summer!

август 09, 2017

Hello, Beautiful!As you know, I redeem hair masks and I'm not afraid to experiment with them.Every time I'm looking for a new hair mask in the hope of creating miracles and making my hair a relatively easy and pleasant process.

Ревю

Перфектната маска за коса през лятото!

август 09, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Както знаете аз обожовам маските за коса и не ме е страх да експериментирам с тях.
Всеки път съм в търсене на някоя нова маска за коса,с надеждата,тя да сътвори чудеса и да направи оформянето на косата ми сравнително лесен и приятен процес.

The Truth About Weight Loss With Kinoa!

август 09, 2017

Hello, Beautiful!In recent years, Kinoa has become extremely popular as a superfood and a successful weight loss tool. When I found out about it, I was terribly excited because it was a new product I had never tried before, and secondly I would have diversified my menu when I was trying to lose weight, and not only.

Summer mood in colors!

август 07, 2017

Hello, Beautiful! 
I do not know if I mentioned but the varnishes are my other passion for cosmetics. Unfortunately, I do not have nice nails because they are prone to breaking, but that does not prevent me from buying new and new varnishes every month, and changing them according to the mood.When I was in England, I had a period of polish, it did not last for two or three days, but when I got home, things changed so I enjoyed it so much.

Лятно настроение в цветове!

август 07, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Незнам дали съм споменавала,но лаковете са другата моя страст от козметиката.За жалост нямам хубави нокти,защото са склонни към чупене,но това не пречи да си купувам като луда всеки месец нови и нови лакове и да ги меня в зависимост от настроението.
Когато бях в Англия имах период,в който сложех ли си лак,не издържаше по-вече от два-три дена,но когато се прибрах,нещата се промениха и това ме радва толкова много.

The perfect RAW spring salad!

август 07, 2017

Hello, Beautiful!
Finally, it's time to write this post I had planned for at least a month. I just did not reach him.I do not know if it ever happened to you once again rediscover the taste of a product you know so far, trying it in another form and totally falling in love with it. It happened to me recently, so this salad became one of my favorite. To eat it at all times without getting tired.


What I read!

август 06, 2017

Hello, Beautiful!
 Summer is in full swing and this is a fact that no one can deny.On social networks I only see photos from the sea that inspired me to write today's post.And it will be about interesting books to take on the beach.

Skin care in the summer!

август 02, 2017

Здравейте,прекрасни!
През дългите,летни дни,които са в разгара си, по-голяма част от времето прекарваме навън.
И в това няма нищо лошо,стига да знаем как правилно да се грижим за кожата и организма си като цяло.
Летните лъчи могат буквално да съсипят кожата,ако не вземем предпазни мерки навреме.
Днес ще ви споделя моите три любими продукта без които не излизам.

Spring Frits!

август 02, 2017

Hello, Beautiful!

In spite of the bad weather I decided today's position to be for a very tasty and easy to prepare dish.