Ideas for picnic venues outside Sofia!

октомври 05, 2017

Hello, Beautiful!
 I do not know if I mentioned it, but one of my favorite things is to walk around nature.
 Whenever I am exhausted or I have to make important decisions,I am on a journey somewhere outside the city, somewhere where peace and quiet rest. 
There is nothing relaxing and relaxing than the fresh air that surrounds you and the song of the birds that hangs somewhere in the distance and invites you to follow her. 
So today's post will be dedicated to the picnic sites that can make your day just a magical ..

пътуване

Идеи за места за пикник извън София!

октомври 05, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Не знам дали съм споменавала,но едно от любимите ми неща е,да се разхождам сред природата.
Винаги,когато съм изтощена от работа или трябва да взема важни решения се отправям на пътешествие някъде извън пределите на града,някъде където цари единствено спокойствието и тишината.
Няма нищо по отпускащо и релаксиращо от свежия въздух,който те обгръща и песента на птиците,която се носи някъде в далечината и те приканва да я последваш.
Затова днешния пост ще бъде посветен на местата за пикник,които могат да направят денят ти просто вълшебен...