Изкуството да убеждаваме!

ноември 26, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Едва ли има някой от вас,който да не си мечтае да може да убеждава хората с лекота и всяка негова дума да бъде изпълнявана на мига.
За съжаление много често се проваляме в това начинание и се питаме:Къде сгрешихме?,Какво не направихме така както трябва?

Favorite book for the week!

ноември 10, 2017

Hello, Beautiful!It's Friday and I'm returning again with my favorite rubric.Lately, I had been away from everything so I was not there for so long.I decided, however, that I would not ignore the favorite things that make me happy, namely - to write on the blog.The focus of today's theme will be on the book I read right now.

Книги

Любима книга за седмицата!Месец Ноември.

ноември 10, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Петък е и отново се завръщам с най-любимата ми рубрика.
Напоследък се бях откъснала от всичко затова ме нямаше толкова дълго.
Реших обаче каквото и да става да не загърбвам по-вече любимите неща,които ме правят щастлива,а именно-да пиша в блога.
Фокусът на днешната тема ще бъде за книгата,която чета в момента.