Diets

Keto life challenge. My change.

февруари 24, 2019

Hello friends!
Feeding.
Proteins.Hydrohydrates.
Macros.
Coffee. Drinks.
Fasting.
Wine.Presolution.Stream.Energy.Please.
Way of life. Recipes.
Where do I start?
Which is right and what is not?
Should I pull my food?
How does my body react?
Side Effects?
Sample.More.
All this will be present in the new weekly rubric that I run on the blog.


Диети

Keto life challenge.Моята промяна.

февруари 24, 2019

Здравейте,Приятели!
Хранене.
Протеини.Въглехидрати.Мазнини.
Макроси.Спорт.
Кафе.Напитки.
Фастинг.
Вина.Прегрешения.Стрес.Енергия.Воля.
Начин на живот.Рецепти.
От къде да започна?
Кое е правилно и кое не?
Трябва ли да тегля храната си?
Как тялото ми реагира?
Странични ефекти?
Проба.Грешка.
Всичко това ще присъства в новата седмична рубрика,която стартирам в блога.

Интереси

Как да разнообразим скучното ежедневие.Моите малки тайни.

февруари 03, 2019

Здравейте,Приятели!
Януари месец е най-дългият и труден месец в годината.
Януари е месец през,който правим равносметка и осъзнаваме,че част от новогодишните обещания си остават само такива.
Януари е месец,когато повечето от нас изпадат в емоционална дупка,заради скучното и сиво ежедневие,а студеното време и ранното свечеряване допълнително допринасят за този факт.
Ето защо днес ще споделя с вас "моите малки тайни",които ще ви помогнат по-лесно да преминете през тези тежки дни.