Съвети

Как да хербаризираме и съхраним есенни листа в къщи!

октомври 28, 2018

Здравейте,Приятели!
Не един път съм споменавала колко любим сезон е есента.
А падането на листата е най-красивият момент.
За да запазя тази красота за колкото се може по-дълго реших да експериментирам с нещо ново  за мен и да се опитам да хербаризирам и съхраня за по дълго есенни листа в домашни условия.

Бюджетни

Есенни любимци!

октомври 27, 2018

Здравейте,Приятели!
От доста време не съм писала подобен тип постове в блога,но причината е че просто нямах вдъхновение.
Досега повечето от продуктите,които си купувах не ме бяха впечатлявали,а тези които харесвах не бяха достатъчни за цял пост.
Затова реших да направя сборна компилация,която ще бъде и темата на днешния пост,в който ще намерите доста разнообразни неща.

How to react when someone insults us for no reason!

октомври 23, 2018

Hello friends!
 Do not let anyone foolishly distract you from your path and bring you negative feelings.I created this blog to be a place for positive emotions, a place where one would want to come back when he is not ok but also a place from which you can find answers to questions that matter to you.That is exactly why I will write posts like this, painful for me, but I hope to help them with all those who have encountered a similar problem.

Съвети

Как да реагираме, когато някой ни обиди без причина!

октомври 19, 2018

 Здравейте,Приятели!
Не позволявай ничие безумие да те разсейва от пътя ти и да ти носи негативни чувства.
Създадох този  блог,за да е място за положителни емоции,място където човек ще иска да се връща когато не му е ок,но също така и място от което може да намерите отговори на въпроси,които ви вълнуват.
Точно по тази причина ще пиша и постове като този,болезнени за мен,но пък с тях се надявам да помогна на всички онези от вас,които са се сблъсквали с подобен проблем.

English

7 Things To Fall In Love In Autumn!

октомври 16, 2018

Hello friends! 
"Autumn has always been my favorite season. It seems that beauty blossoms in everything. It has been kept all year long for the big final." - Lauren de Stefano 
That's true, but this year, more than anything, I had no patience to come to me because of inspiration and creativity.If there is someone who still does not love this beautiful season, in today's post I will try to inspire him to fall in love in autumn by showing him my 7 things because of that I love autumn.

English

Is it so hard to be polite?

октомври 14, 2018

Hello friends! 
Since I came back to Bulgaria, I notice a very bad trend in the behavior of 80% of the population when they are in public places, namely Irritability. 
We Bulgarians have always been very pretentious: we know everything, we can do anything, we do not accept criticism or recommendations, but we love to give advice to others and get them confused, we always complain about one thing or another, and we do not nothing. 
Absolutely nothing to improve the things that annoy us and do not make us happy. 
That is why I decided to write this post because I want to express my opinion from the point of view of an ordinary person, about the things that annoy me and which I find it difficult to accept.

English

Hair Mask Against Hair Loss?

октомври 13, 2018

Hello, Beautiful!I do not know if it happened to you, but during the warmer months my hair starts to tear a lot and sometimes falls on whole tops, which is pretty scary.So a few months ago, right at the peak of my hair loss, I started looking around for a mask that would soften this process at least.

Интереси

7 неща заради,които да се влюбим в есента!

октомври 12, 2018

Здравейте,Приятели!
"Есента винаги е била любимият ми сезон.Сякаш красотата разцъфва във всичко.Сякаш е била пазена през цялата година за големият финал."-Лорън де Стефано
Това наистина е така,но тази година повече от всичко нямах търпение тя да дойде,за да ме заради с вдъхновение и творческа продуктивност.
Ако има някой,който все още да не обича този  красив сезон,в днешния пост ще се опитам да го вдъхновя да се влюби в есента,като му покажа моите 7 неща заради,които обичам есента.

Съвети

Толкова ли е трудно да бъдем учтиви?

октомври 07, 2018

Здравейте,Приятели!
От както съм се прибрала в България забелязвам една много лоша тенденция в поведението на 80% от населението,когато се намират на обществени места,а именно Неучтивостта.
Ние българите винаги сме били с големи претенции:знаем всичко;можем всичко;не приемаме критики или препоръки,но обичаме да даваме съвети на другите и да им се бъркаме в работата;винаги се оплакваме от едно или друго нещо и в същото време не правим нищо.Абсолютно нищо,за да подобрим нещата,които ни дразнят и не ни правят щастливи.
Именно затова реших да напиша този пост,защото искам да изразя мнението си от гледната точка на обикновен човек,за нещата,които ме дразнят и които ми е трудно да приема.